Vavčer za digitalni marketing

Javni sklad RS za podjetništvo za obdobje 2019 -2023 razpisuje nepovratna sredstva v višini 2.000.000,00 EUR za področje digitalnega marketinga. Sofinanciranje upravičenih stroškov je namenjeno predvsem za uvajanje digitalnega marketinga v vašem podjetju, s čimer se bo povečala vaša konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Vas zanima, kako pridobiti in maksimalno izkoristiti vavčer za digitalni marketing za oddajo vlog 31. 3. 2023

 

Katere pogoje morate izpolnjevati

Vavčer za digitalni marketing lahko pridobijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Poleg tega je potrebno izpolnjevati še nekatere druge pogoje, med katere spadajo:

 • sedež v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija;
 • vsaj ena zaposlena oseba (lahko samozaposlena);
 • poravnane finančne obveznosti;
 • prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja;
 • prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
 • prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo  pridobil  sredstev iz drugih javnih virov.

Podrobnejši opis pogojev si lahko ogledate na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Katere projekte pokriva vavčer za digitalni marketing

Vavčer za digitalni marketing lahko izkoristite za sofinanciranje naslednjih naročil:

 • izdelava nove  spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika – minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
 • vzpostavitev lastne spletne trgovine – minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
 • vzpostavitev lastne rezervacijske platforme – minimalna višina subvencijeza vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Slovenski podjetniški sklad vam sofinancira upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek pa morate zagotoviti upravičenci. Podjetju se izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelji dobite sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Kdo bo izvedel želeni projekt

V vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal želeni projekt. Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH) se dobro zaveda, kako težavni so lahko prvi koraki, zato so skrbno izbrali kompetentne partnerje, ki vam pri tem lahko pomagamo. Na njihovi spletni strani najdete katalog strokovnjakov, ki so kakovostni, usposobljeni in izkušeni za digitalno transformacijo. Med njimi se od septembra 2019 naprej nahaja tudi naše podjetje. Najdete nas tako, da v iskalniku na spletni strani DIH napišete MAIA MEDIA.

Področja, pri katerih vam lahko pomagamo, da zaživite v digitalnem svetu, so izdelava spletne strani (vključno s testiranjem), vzpostavitev spletne trgovine in vzpostavitev rezervacijske platforme, za okvirno ceno 1000 eur. Vabljeni, da si ogledate naše reference in nas kontaktirate za brezplačno in neobvezujočo ponudbo.

Kdaj in kako se prijavite

slo-podjetniški-skladVse vloge je potrebno oddati elektronsko, preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada, za kar potrebujete digitalno potrdilo. Če ga še nimate, lahko zanj zaprosite pri overiteljih ali pa vlogo v vašem imenu odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT).

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, zadnji roki za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v posameznem letu pa so:

 • v letu 2022 do 31.10.2022 in
 • v letu 2023 do 30.9.2023.

Oddaja vlog elektronsko, preko ePortala SPS.

Prijavitelji morajo imeti sedež v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Izbran zunanji izvajalec še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev v koledarskem letu

Deli:
Maia-Media