Maia Media

POGOJI UPORABE

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

POGOJI UPORABE SPLETNE TRGOVINE

PROSIMO, DA PRED UPORABO SPLETNE STRANI IN SPLETNE TRGOVINE POZORNO PREBERETE TE POGOJE UPORABE.

Ta pravni dokument opisuje Pogoje uporabe spletne strani MAIA MEDIA na naslovu https://maia-media.si/ (v nadaljevanju »spletna stran«) v upravljanju MAIA MEDIA, Matej Plešej, s.p. Poleg Pogojev uporabe vas prosimo, da se seznanite in strinjate tudi s Politiko zasebnosti, ki opredeljuje način zbiranja, uporabo vaših podatkov ter politiko piškotkov.

Izraz »vi/vas/uporabnik« opredeljuje uporabnika spletne strani, izraz »družba/mi/nami/naša« pa opredeljuje družbo MAIA MEDIA, Matej Plešej, s.p.

 

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

 1. STRINJANJE S POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Pogoji uporabe skupaj s Politiko zasebnosti opredeljujejo pogoje uporabe te spletne strani in vseh informacij, besedil, grafike, fotografij in drugih materialov, ki jih vsebuje ta spletna stran (skupaj »Vsebina«).

Pogoji uporabe urejajo izključno vašo uporabo naše spletne strani in ne veljajo za morebitna druga pravna razmerja med vami in družbo. Informacije na spletni strani so izključno informativne narave.

Vaša uporaba spletne strani je pogojena s sprejemom teh Pogojev uporabe in skladnosti vašega delovanja z njimi. Šteje se, da s prvo uporabo spletne strani soglašate s Pogoji uporabe, Politiko zasebnosti in piškotkov. V kolikor teh pogojev uporabe ne sprejemate v celoti, ne dostopajte in ne uporabljajte spletne strani.

 1. OMEJITEV UPORABE

Podeljujemo vam osebno, omejeno, ne-ekskluzivno in neprenosljivo pravico do uporabe naše spletne strani za osebno in za nekomercialno rabo v skladu s temi Pogoji uporabe. Kot predpogoj za uporabo spletne strani potrjujete, da spletne strani ne boste uporabljali za noben namen, ki je nezakonit, ki ni skladen s Pogoji uporabe ali ki je očitno v nasprotju z nameni družbe.

Družba si pridružuje pravico, da preiskuje pritožbe in prijavljene kršitve teh Pogojev uporabe in da ukrepa na način, ki se mu zdi primeren, kar med drugim vključuje poročanje o sumu nezakonitih aktivnosti pristojnim organom pregona, regulatorju ali drugi tretji osebi. V primeru da je to potrebno, družba tem organom razkrije elektronske naslove, zgodovino uporabe spletne strani, IP naslov in podatke o prometu. Prepovedano je uporabljati to spletno stran ali katerekoli vsebine spletne strani v nasprotju s Pogojih uporabe.

Prepovedano je uporabljati programsko opremo, ki omogoča pridobivanje informacij o uporabi spletne strani s strani drugih uporabnikov ter ugotavljanje njihove identitete.

Potrjujete, da ne boste izvajali nobenih aktivnosti, ki bi (i) po naši presoji predstavljale oziroma bi lahko predstavljale nesorazmerno in prekomerno obremenitev naše spletne strani in povezane infrastrukture, (ii) kakorkoli motili ali poskušali motiti pravilno delovanje spletne strani ali (ii) na kakršen koli način poskušali zaobiti naše ukrepe za omejitev dostopa do spletne strani.

 1. VSEBINA UPORABNIKA

Vsa vsebina, ki nam jo posredujete, vključno z informacijami in gradivom posredovanih v okviru vaših vprašanj, odgovorov, prošenj za posredovanje informacij, komentarjev (»vsebina uporabnika«) je vaša izključna odgovornost in zanjo ne odgovarjamo.

Soglašate in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki nam jo posredujete. Družba ne nadzira vsebine uporabnikov in ne jamči za njeno natančnost, celovitost in kakovost. Soglašate da družba ni odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi jo lahko imelo vaše zanašanje na te informacije.

Z registracijo in objavo svojih vsebin na spletni strani dovoljujete družbi javno priobčitev in dovoljujete, da si katera koli tretja oseba na spletni strani vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami družba ni odgovorna, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovorna, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strani, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih. Družba si pridržuje pravico, da v primeru suma, da uporabnik s svojo vsebino krši zakon ali te Pogoje uporabe, zavrne objavo vsebine oziroma jo odstrani.

O domnevnih kršitvah v povezavi z vsebino uporabnika nas prosimo obvestite na elektronski naslov: info@maia-media.si. 

 1. SPREMEMBE POGOJEV UPORABE

Družba si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni in dopolni Pogoje uporabe v okviru spletne strani. Vaša odgovornost je, da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Datum zadnjih Pogojev uporabe je zapisan v dokumentu. V kolikor imate v primeru sprememb kakršnakoli vprašanja, nas kontaktirajte na info@maia-media.si.

V primeru, da postanejo Pogoji uporabe za vas nesprejemljivi oziroma da se s Pogoji uporabe po njihovi spremembi ne strinjate, te spletne strani ne uporabljajte več. Z uporabo spletne strani soglašate s Pogoji uporabe na način kot so bili spremenjeni in objavljeni v trenutku vašega obiska strani.

 1. ODPOVED IN PRAVICA DO ZAVRNITVE

Družba si pridružuje pravico, da lahko vsakomur v kateremkoli trenutku zavrne dostop do spletne strani v celoti ali delno, če utemeljeno sklepamo da: (i) ste kršili te Pogoje uporabe, (ii) ste za nas povzročili pravno tveganje; ali (iii) naše zagotavljanje dostopa do spletne strani ni več ekonomsko ali socialno sprejemljivo.

Potrudili se bomo, da vas o odpovedi obvestimo preko elektronske pošte, ki ste nam jo posredovali.

 1. INTELEKTUALNA LASTNINA

Spletna stran in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina družbe oziroma njenih avtorjev ter se ne sme, razen na način določen v Pogojih uporabe, uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja družbe. Maia-Media.si, https://maia-media.si/, logo, vse slike in besedila ter vsa vsebina spletne strani, grafika in ikone gumbov predstavlja intelektualno lastnino družbe, razen kjer je navedeno drugače. Vse ostale znamke, imena produktov in imena družb ali logotipi so last njihovih lastnikov. Družba si pridržuje vse pravice, upravičenja in interese do spletne strani in njene vsebine.

Vsaka uporaba naše intelektualne lastnine zahteva eksplicitno pisno soglasje družbe. Brez poprajšnjega eksplicitnega pisnega soglasja in plačila ustreznega nadomestila je prepovedana uporaba avtorskih pravic in znamk družbe. Prepovedana je tudi označba storitev ali produktov, ki bi lahko povzročila zmedo, misleč da gre za produkte ali storitve družbe. Prepovedana je uporaba produktov družbe na način, ki bi se ga lahko razumelo kot da družba sponzorira, odobrava oziroma je na kakršen koli drug način povezana z vami, vašimi aktivnostmi, produkti ali storitvami.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, dajanje na voljo javnosti in druge oblike javne priobčitve, predelava ali vsaka druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s shranjevanjem in prenašanjem zvočnega zapisa v elektronski obliki, javnega predvajanja s fonogrami, radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije in sekundarnega radiodifuznega oddajanja ter dajanja na voljo javnosti zvočnega zapisa dela, predelave ali avdiovizualne priredbe dela v obliki zvočnega zapisa ter distribuiranja in dajanja v najem primerkov dela v obliki zvočnega zapisa.

 1. PRIDRŽEK PRAVIC

Brez eksplicitnega pisnega soglasja družbe je prepovedano uporabljati vse informacije družbe, informacije zunanjih partnerjev ali strank družbe, avtorskega gradiva in drugih pravic intelektualne lastnine družbe in njenih poslovnih partnerjev, za kakršnekoli namene, posebej v komercialne namene. Informacija med drugim zajema vsa besedila, obrazce, dokumente, slike, grafiko, logotipe, podobe, ikone ter podobno.

 1. POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI TRETJIH

V primeru da pri uporabi naše spletne strani uporabljate povezave do spletnih strani tretjih, boste zapustili našo spletno stran. Spletne strani tretjih niso pod našim upravljanjem, zato družba v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino na teh spletnih straneh in za povezave do drugih spletnih strani, ki jih vsebujejo spletne strani tretjih. Za spletne strani tretjih veljajo njihovi splošni pogoji uporabe. Družba ima na spletni strani povezave do strani tretjih le kot pomoč, zato navajanje spletnih povezav na naši spletni strani ne predstavlja nobenega priporočila, odobritve ali potrditve s strani družbe, niti ne pomeni, da družba na kakršenkoli način nakazuje, da spletna stran tretjega priporoča ali odobrava spletno stran družbe. 

 1. POVRATNE INFORMACIJE

Povratne informacije ki nam jih dajete v povezavi z uporabo naših storitev (predloge, izboljšave, ideje, komentarje, vprašanja, predložitev materiala) lahko uporabimo za izboljšave/spremembe naših storitev oz. spletne strani brez kakršnih koli omejitev ali obveznosti plačila. S tem, ko nam dajete Povratne informacije, bomo mi postali izključni lastniki Povratnih informacij, vi pa se odpovedujete vseh pravic do Povratnih Informacij (vključno z materialnimi avtorskimi pravicami). Povratne informacije lahko uporabimo za katerikoli namen (vključno za komercialne namene), brez obveznosti kakršnekoli plačila. Vaše Povratne informacije so nezaupne, pri čemer jamčite, da Povratne informacije ne kršijo pravic tretjih. Družba ne odgovarja za morebitno izgubo, ki bi jo utrpeli vi ali tretji zaradi uporabe Povratnih informacij. Vaše Povratne informacije imamo pravico razkriti tretjim, prav tako pa si pridržujemo pravico, da vaše Povratne informacije kadarkoli odstranimo iz naše spletne strani.

 1. JAMSTVA UPORABNIKA

Uporabnik se zaveže, da (i) storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo, (ii) v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja, (iii) storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih, (iv) ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe, (v) ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov, (vi) ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani (vii) ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo,onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

Družba si pridržuje pravico, da v primeru suma, da uporabnik s svojo vsebino krši zakon ali te Pogoje uporabe, uporabniku prepove uporabo spletne strani.

 1. JAMSTVA IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Razen če je izrecno drugače zapisano v teh Pogojih uporabe, družba ne daje nobenih zavez in v največjem obsegu možnem v skladu z veljavno zakonodajo izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, glede ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, vsebine spletne strani in povezav do spletnih strani tretjih na naši spletni strani. Naša spletna stran, informacije in vsebina na njej ter s spletno stranjo povezane grafike so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani družbe.

Podatki, ki jih dajemo na spletno stran so lahko netočni ali imajo tipkarske napake. Družba ne odgovarja za škodo zaradi možnosti izgube uporabe spletne strani, podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesnih poškodb ali katero koli drugo škodo, ki izvira iz (i) vašega dostopanja do naše spletne strani, (ii) vaše nezmožnosti uporabe spletne strani, (iii) kakršnekoli informacije ali vsebine, vsebovane na naši spletni strani, (iv) vaše informacije ali gradiva posredovanega na našo spletno stran. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

Naše storitve so na voljo “take kot so” in “kot so razpoložljive”, brez kakršnih koli jamstev. Družba ali njeni pogodbeniki ne dajejo nobenih posebnih obljub glede svojih storitev oz. Kakršnihkoli jamstev, razen kot je izrecno določeno v teh pogojih ali dodatnih pogojih. Družba ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil glede nemotenega delovanja svojih storitev, glede resničnosti, ažurnosti in kvalitete svojih storitev ter glede njihove zanesljivosti, razpoložljivosti ali primernosti. Družba ne zagotavlja, da bodo storitve delovale neprekinjeno ali brez napak, ali da bodo napake odpravljene v razumnem roku.

Pridružujemo si popolno diskrecijo pri popravljanju in odpravljanju takih napak na spletni strani, v programski kodi, vsebini družbe, storitvah in kakršnihkoli drugih informacijah, objavljenih na spletnem portalu.

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 V nobenem primeru družba (vključno z direktorji, zaposlenimi, dobavitelji in pogodbeniki) ni odgovorna za kakršno koli škodo (vključno z a ne omejeno na direktno škodo, posledično škodo, izgubo dobička, prihodkov ali podatkov), ki je neposredno ali posredno povezana z: (a) uporabo oz. Nezmožnostjo uporabe storitev oz. Produktov (b) napake v izvedbi storitev oz. Produktov (d) napake, prekinitve, izbris podatkov ali elektronskih sporočil, virusov, zamud pri izpolnitvi storitev (e) napak ali izgub v postopku storitev (h) kakršnokoli škodo, ki izhaja iz varnostnih vdorov, virusov, napak, izbrisov, prekinitve, prevar, zamude pri izvedbi storitev, elektronskih povezav, napak omrežja oz. Kakršnekoli druge tehnične napake (g) ki vam je nastala zaradi ponudnika oz. Izdelkov naročenih pri ponudniku.

V nobenem primeru skupna odgovornost družbe za škodo, izgubo in druge posledice (bodisi gre za pogodbeno škodo, odškodninsko tožbo (vključno a ne omejeno na malomarnost) ali kakršne koli druge zahtevke) na podlagi teh pogojev ne bo presegla deset (10) evrov.

 1. TRAJNA IN ZAČASNA PREKINITEV STORITEV

Pridržujemo si pravico trajno ali začasno  prekinit dostop do naših storitev in spletne strani, brez predhodnega obvestila. Prav tako si pridružujemo pravico zbrisati vse informacije in morebitne dokumente, ki se nanašajo na vašo uporabo naših storitev in/ali spletne strani, kadarkoli in brez razloga, posebej pa če mislimo da ste: (i) kršili predmetne pogoje uporabe; (ii) ste ustvarili tveganje ali ste pravno izpostavili družbo.

 1. KONČNE DOLOČBE

Celoten dogovor. Ti splošni pogoji urejajo celotno pravno razmerje med vami in družbo, glede uporabe naše spletne strani in naših storitev. V primeru nedosledja med predmetnimi pogoji uporabe in morebitno drugo pogodbo, ki ste jo sklenili z družbo, bodo prevladali predmetni pogoji uporabe, razen če bo določeno drugače.

Brez odpovedi pravici. V primeru da katera izmed pogodbenih strank ne izvrši svoje pravice, ki jo ima na podlagi teh splošnih pogojev, se tako ravnanje stranke ne šteje kot odpoved pravici ali kot odpoved drugim pravicam.

Višja sila. Družba ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti po teh splošnih pogojih, če je taka neizpolnitev posledica katerega koli vzroka, ki je izven razumnega nadzora družbe, kar med drugim vključuje mehanske, elektronske in komunikacijske okvare ali poslabšanja.

Neodvisnost določb. Če se katerakoli določba splošnih pogojev izkaže kot neizvršljiva ali neveljavna, potem se to določbo omeji ali odpravi v najmanjšem možnem obsegu, ki je potreben, da splošni pogoji ostanejo v veljavi.

Prenos pogojev uporabe. Družba lahko prenese ali dodeli tretjemu pravice in obveznosti iz splošnih pogojev, brez vašega soglasja. Vi ne morete prenesti ali dodeliti tretjemu pravice in obveznosti iz splošnih pogojev, brez soglasja družbe.

Trajanje in prenehanje. Pogoji uporabe začnejo veljati s trenutkom, ko vstopite na našo spletno stran oz. ko začnete uporabljati naše storitve in prenehajo veljati ko prenehate uporabljati naše storitve oziroma spletno stran.

Pristojno pravo in reševanje sporov. Za urejanje in razlago splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Stranki dogovora soglašata, da se za izključno pristojna glede pravnih vprašanj določil tega dogovora, določi pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. KONTAKTI, POVRATNE INFORMACIJE IN PRITOŽBE

V primeru da nas želite kontaktirati v zvezi s splošnimi pogoji, nam prosim pišite na elektronski naslov: info@maia-media.si.

 

Oktober, 2018

 

 

SPLETNA TRGOVINA

 1. SPLOŠNE OPREDELITVE

V vlogi prodajalca na spletni strani https://portal-f1.si/ nastopa podjetje MAIA MEDIA, Matej Plešej, s.p., katerega osnovni podatki se nahajajo v razdelku O nas na spletni strani maia-media.si. Portal F1.si je spletna trgovina, preko katere je moč nakupovati različne tekstilne artikle. Akt prodajanja blaga (artiklov) preko spletne trgovine uvrščamo med sklepanje prodajnih pogodb na daljavo. Pogodba, sklenjena med prodajalcem in kupcem (uporabnikom), katere predmet je prodaja in nakup blaga, sklenjena preko te spletne trgovine na daljavo, je prodajna pogodba. Pri tem je potrebno poleg prodajalca, v vlogi katerega nastopa (kot že opredeljeno) MAIA MEDIA, opredeliti še kupca oziroma uporabnika. Kot uporabnika lahko opredelimo vsakogar, ki sprejme pogoje naročanja ter nakupovanja. Pogoje naročanja ter nakupovanja sprejme s tem, ko odda naročilo.

Naročilo lahko opredelimo kot zahtevek za nakup enega ali več določenih artiklov preko spletne trgovine s strani uporabnika. Naročanje izdelkov v spletni trgovini https://portal-f1.si/ poteka vse dni v tednu, nepretrgoma (24/7), kar pomeni, da lahko opravite svoj nakup kadarkoli. Ob naročanju v spletni trgovini Portala F1.si boste kot naročnik (uporabnik) morali navesti sledeče podatke: 1.) Veljavni e-poštni naslov; 2.) Ime in priimek; 3.) GSM številko; 4.) Naslov za dostavo blaga in izdajo fakture. Pomembno je, da so navedeni podatki kupca pravilni, popolni in ažurni, saj v nasprotnem primeru naročila ni mogoče izvesti in bo preklicano.

Postopek naročanja se začne pri izbiri željenega artikla oz. željenih artiklov. Artikle lahko iščete znotraj različnih kategorij ali pa se poslužite različnih možnosti iskanja. Pri vsakem artiklu je navedena cena v EUR, ki vključuje DDV, poleg tega pa se pri vsakem artiklu nahajajo osnovni podatki o artiklu, ki omogočajo lažjo predstavo o artiklu ter posledično omogočijo lažjo odločitev za premišljeni nakup.

Ko najdete artikel iz naše spletne trgovine, ki ga želite naročiti, ga je potrebno najprej dati v košarico. To storite tako, da kliknite na gumb “V košarico”.  Vsi izdelki, ki so prikazani na naši spletni strani, so na zalogi. V košarico lahko dodate več izdelkov in jih brez težav tudi odstranite iz nje. To storite tako, da kliknete na gumb “X” ob izdelku, ki ga želite odstraniti iz košarice. Ko z nakupovanjem zaključite, je potrebno klikniti na gumb “Na blagajno”.

Po uspešno oddanem naročilu boste prejeli potrditev oddanega naročila na e-poštni naslov, ki ste ga navedli.  Naročilo se shrani v elektronski obliki na strežniku ponudnika in je dosegljivo kupcu na sedežu podjetja. Kupec ob nakupu potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine Portala F1.si in da se z njimi strinja.

Pridržujemo si pravico do napak ter sprememb v cenah in besedilu.

 1. ODSTOP OD POGODBE IN ZAMENJAVA ARTIKLOV

Skladno z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je edino neposreden strošek vračila blaga (strošek pošiljanja).

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo naše podjetje vrnilo vsa opravljena plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik razne, če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Podjetje bo plačilo vrnilo takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v 8-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Zahtevek se v navedenem roku pošlje na e-naslov info@maia-media.si

V kolikor se odločite, da boste kupljeno blago vrnili ali zamenjali, ga pošljete nazaj in poslali vam bomo drug artikel (v primeru menjave). V tem primeru boste morali pokriti strošek pošiljanja pri vračanju pošiljke, kakor tudi strošek ponovnega pošiljanja novega blaga. Uporabnik ne krije sam stroškov pošiljanja v obe smeri v primerih, ko do zamenjave blaga pride zaradi napake na strani spletne trgovine. Kadar uporabnik želi zamenjati ali vrniti izdelek, lahko to stori preko katerekoli navadne ali hitre pošte na svoje stroške.

V primeru vračila novega artikla mora stranka vrnjenemu blagu priložiti tudi izpolnjen Obrazec za vračilo novega artikla.

Pri zamenjavi izdelka se lahko stranka odloči ali za zamenjavo določenega izdelka za enak izdelek, ki je brez napak(e), ali pa za drug izdelek drugačne velikosti, barve. Opcijsko ima stranka tudi možnost, da se odloči za vračilo kupnine.

V  primeru, da ima nov izbrani zamenjani izdelek višjo ceno, je potrebno razliko (v primeru višje cene zamenjanega artikla) v ceni novega artikla doplačati. Lahko se izbere tudi dva izdelka za isto ceno. Stranka je upravičena do povrnitve razlike, kadar je cena novega izdelka nižja od cene, ki jo je stranka že plačala.

Pri prekinitvi pogodbe se v primerih, ko je stranka že plačala naročilo, le-tej povrne celotna kupnina za vrnjeno blago na navedeni bančni račun v rokih, navedenih v prvem odstavku tega razdelka. V primerih, ko blago ni vrnjeno skladno s predpisanimi zahtevki ter roki, ki so predpisani in so navedeni na naši spletni strani, se prenehanje pogodbe ne izvede.

 1. STVARNA NAPAKA

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku. Kupec nam mora hkrati omogočiti pregled artikla.
Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov. Za prijavo stvarne napake izpolnite naslednji: obrazec.

Uporabniki se lahko v primeru nejasnosti v zvezi z vračilom, menjavo ali reklamiranjem blaga vselej obrnejo na prodajalca na tel.: +386 41 901 854 (vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 09.00 in 16.00 uro) ali po elektronski pošti na naslov: info@maia-media.si.

 1. CENE

Vse cene na naši spletni strani Portal F1.si so izražene v eurih (EUR) in ne vključujejo DDV.

Akcijske ponudbe so veljavne do razprodaje zalog.

 1. PRITOŽBE IN SPORI

Skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva potrošnikov ima MAIA MEDIA vzpostavljen učinkovit sistem obravnave pritožb. V primeru težav se kupec lahko vselej z nami poveže telefonsko ali po pošti; v primeru pritožbe lahko le-to odda po elektronski pošti. Vsi potrebni kontaktni podatki se nahajajo na naši spletni strani v razdelku O nas.
Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Kupec bo po poslani pritožbi, s strani Maia Media, v 5-ih delovnih dneh od prejetja le-te, prejel potrdilo o prejetju pritožbe in nato v nadaljnjih 8-ih dneh tudi obvestilo o poteku obravnave/postopka. Po naših najboljših močeh si bomo prizadevali morebitne spore rešiti sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča oziroma dosežena, je za reševanje sporov med ponudnikom (MAIA MEDIA) in kupcem pristojno sodišče v Brežicah.
Za vsa razmerja ter pravice in obveznosti, ki niso opredeljene posebej na naši spletni strani, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Skladno z obvezo ponudnikov, ki se ukvarjajo s spletno prodajo ali spletnimi storitvami, objavljamo v tem razdelku tudi elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (Enotno vstopno točko za potrošnike, ustanovljeno na podlagi Uredbe 524/2013/EU za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje ali spletnih storitev med potrošnikom s prebivališčem in ponudnikom s sedežem v Evropski uniji), in sicer https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 1. POŠILJANJE E-NOVIC

Uporabnik je z registracijo uporabniškega imena v spletni trgovini Portal F1.si samodejno dodan na seznam prejemanja e-novic, v sklopu katerih kupce občasno informiramo z novostmi. Uporabnik se lahko od prejemanja novic odjavi v svojem uporabniškem profilu ali pa v sami e-novici s klikom na povezavo “Odjava”, ki se nahaja na dnu elektronskega sporočila ali pa tako, da nam piše po elektronski pošti.

 1. ODVEZA ODGOVORNOSTI

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

 

Oktober, 2018