Maia Media

PODJETNIŠKO SVETOVANJE

»Ko vidite uspešno podjetje, je očitno, da je nekdo nekoč sprejel pogumno odločitev.« (Peter Drucker)

Tudi mi smo bili nekoč na začetku. Imeli smo motivacijo in znanje ter željo po samostojnosti, svobodi in osebni rasti. Iz tega se je razvilo več poslovnih idej, ki jih skušamo udejanjiti v okviru podjetja MAIA MEDIA.

Želimo, da uspe tudi vam. S podjetniškim svetovanjem vam zato pomagamo razviti idejo v poslovno priložnost. Informacije podajamo na podlagi lastnih izkušenj in pridobljenega znanja, ki ga nenehno nadgrajujemo. Pripravimo vam poslovni načrt za razvoj podjetja in poskrbimo za celotno identiteto (Gr. Ob.).

Izvajamo tudi delavnice, seminarje, tečaje in predavanja o:

 • Podjetništvu in samozaposlitvi.
 • Digitalnem marketingu.
 • Blagovnih znamkah.
 • Spletni optimizaciji.
 • Izdelavi spletnih strani.
 • Informacijskih tehnologijah in družbenih omrežjih.
 • Grafičnem oblikovanju za trženje.
 • Osnovah avdio in video produkcije.
 • Pisanju marketinških besedil in člankov.
 • Javnemu nastopanju.
 • Poslovnem in marketinškem komuniciranju.

Teme in zahtevnost prilagodimo glede na zanimanje in predznanje udeležencev. Primerno je tako za začetnike s poslovno idejo, lastnike podjetij in tudi za učence ter dijake. Naše izobraževalne storitve so zastavljane interaktivno in praktično. Poleg osnov se trudimo vključiti vse, kar smo pogrešali, ko smo še sami obiskovali različne delavnice.